Årsmøtet Norsk Roseforening 2023

Årsmøtet Norsk Roseforening 2023

Velkommen til Norsk Roseforening sitt årsmøtet 2023. Tid: Lørdag 18. mars 2023 kl. 12.00 – 16.00 Sted: Breidablikk v/Eidsvoll Kirke Adresse: Eidsvollbakken 26, 2080 EIDSVOLL. Vedlagt ligger diverse dokumenter ifm årmøtet 2023. Innkalling og agenda er å finne i...

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Foredraget med Torben Thim er åpent for alle! Dersom noen ønsker årsmelding tilsendt i forkant av årsmøtet - vennligst send en mail til post@norskroseforening.no

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Årsmøtet er gjennomført. Det er vedtatt nye vedtekter, nytt budsjett og ny aktivitetsplan. Roar Syversen fra NRF Østfold ble utnevnt til æresmedlem. Henny Johansson hold et meget interessant foredrag om det nordiske roseprosjektet. Jeg takker for et fint møte, for...

NRF avdeling Østfold, årsmelding 2015

NORSK ROSEFORENING - ÅRSMELDING 2015 AVD. ØSTFOLD Styret: Leder: Ellen Arntzen Nestleder: - Sekretær: Gro Medlien Kasserer: Odd Dietzel Styremedlem: Wenche Iversen Styremedlem: Hans Krugerud Varamedlem: Roar Syversen – også leder av Rosehagen på Tomb Organisasjonen:...

NRF avdeling Hordaland, årsmelding 2015

ÅRSMELDING 2015 FOR HORDALAND AVDELING AV NORSK ROSEFORENING STYRET har i 2014 hatt slik sammensetning: Styremedlemmer: Daniel Ducrocq Marlen Foseid Vigdis Myhre Beate Skeie Leder: Eva Dyvik Kasserer har vært Daniel Ducrocq. Referent har vært Bente Skeie. Valgkomitéen...

NRF avdeling Gudbrandsdal, årsmelding 2015

NORSK ROSEFORENING - ÅRSMELDING 2015 AVD. GUDBRANDSDAL Styret: Leder: Halldis Myhre Tvete, Venabygd Nestleder: Anne Nymoen, Ringebu Sekretær: Adi Bertoli, Sjoa Kasserer: Berit Sand, Ringebu Styremedlem: Karen Røhr Steine, Ringebu Varamedlem: Ann—Birgitt Skomakerstuen,...