Hovedside » Årsmøte » Årsmøtet i Norsk Roseforening 16. mars 2024

Årsmøtet i Norsk Roseforening 16. mars 2024

av | 30. desember 2023 | Årsmøte

Velkommen til Norsk Roseforenings årsmøte 2024

Tid: Lørdag 16. mars 2024 kl. 12.00 – ca. 16.30/17.00

Sted: MISJONSSALEN, Tullins gate 4, 0166 OSLO

Vi starter med lunsj kl. 12.00 og selve årsmøtet varer fra ca. 13.00-15.00.

Etter årsmøtet fra ca. kl. 15.00 blir det foredrag av Grethe-Karin Hovde og Ragnar Veum – «Roser i hagen  – på lag med naturen i en økologisk drevet hage»

Grethe-Karin Hovde og Ragnar Veum forteller og viser bilder fra egen hage i Hyggen i sørhellingen ved Drammensfjorden.

Norsk Roseforening avd. Oslo og omegn er vertskap for årsmøtet🌹

Dagsorden

1. Åpning av årsmøtet

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenning av eventuelle fullmakter

5. Styrets årsberetning for 2023

6. Revidert regnskap for 2023

7. Innkomne forslag

  • Forslag til vedtektsendring -ref. §4, nummer 9, siste punkt
  • Forslag til økning av medlemskontingent

8. Aktivitetsplan for 2024

9. Forslag til budsjett for 2024

10. Valg                                                                                        

NB! Dersom noen av våre medlemmer har forslag til saker som kan være aktuelt å ta opp under sak 7, så må disse rettes til styret innen 4 uker før årsmøtet – ref. Vedtekter § 4, punkt 5. Se Vedtektene på vår nettside: https://norskroseforening.no/organisasjon/vedtekter/

Send inn ditt/dine forslag til: post@norskroseforening.no innen 17. februar 2024. 

Under lunsjen blir det loddsalg. Trekking av premier ifm loddsalg blir enten rett før eller rett etter foredraget. Vi regner med avslutning ca. kl. 16.30/17.00.

På grunn av lunsjbestilling, ber vi om påmelding til medlem@norskroseforening.no innen 9. mars 2024. Meld også fra om evt. allergier.

  • Presentasjon av lokallaget Oslo og omegn før selve årsmøtet.
  • Foredrag av Grethe-Karin Hovde og Ragnar Veum – «Roser i hagen  – på lag med naturen i en økologisk drevet hage»

Velkommen🌹                                                                                                                                                                                

Vennlig hilsen styret i Norsk Roseforening

Last ned agenda for årsmøtet HER

Last ned Styrets Årsmelding 2023 HER

Last ned Aktivitetsplan 2024 HER

Last ned forslag til nye vedtekter HER

Last ned forslag til økning av kontingent HER

Last ned regnskapsdokumenter HER

Last ned signert Protokoll etter årsmøtet HER