Norsk Roseforening samarbeider med de nordiske land.

Sverige, Finland, Danmark og Island. Hvert annet år arrangerer vi Nordisk rosehelg/Nordisk rosenweekend. Samarbeidet er også utveksling av informasjon og kunnskap. Utveksling av ideer og artikler til Rosebladene.

Les mer på nettsidene til de nordiske rosenselskabene:

Svenska Rosensällskapet
Finska Rosensällskapet
Islandske Rosenselskap

Nordiske Rabatter:

Nordiske roser er et prosjekt som ble startet i 2012 og som ble presentert første gang under Nordisk Rosehelg og Verdenskongressen i København i 2018.  Det er et samarbeid mellom de fem nordiske roseforeningene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.  Formålet er å sette fokus på roser som har vokst lenge i de nordiske land, såkalte funnroser, og på roser som er foredlet i de nordiske land. Mange av disse er mer hardføre og bedre tilpasset et nordisk klima.

De nordiske rabattene er å finne i Frognerparken i Oslo og i Prestegårdshagen på Ringebu.