Norsk Roseforenings avdelinger

Norsk Roseforenings avdelinger; kontaktinformasjon, program/brosjyrer, årsmeldinger og Facebook

Norsk Roseforenings avdelinger er lokale, selvstendige medlemsgrupper med eget styre.  De følger Norsk Roseforenings vedtekter, og sender årsmelding og regnskap til Norsk Roseforening. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike lokalavdelingene, link til deres Fcaebook sider, samt brosjyrer med program og årsmeldinger som du kan laste ned.

Vestfold

Leder: Inger Synnøve Vaaden

Postadresse:
Skienveien 78
3277 Steinsholt

Tlf: 4809 8291

E-post: mammavaaden@gmail.com

 

Gudbrandsdalen

Leder: Halldis Tvete

Postadresse:
Rondevegen 860
2632 Venabygd

Tlf: 9151 1694

E-post: halldis@venabu.no

 

Østfold

Kontaktperson: Henriette Wisur-Olsen

Postadresse:
Lervikveien 98
1626 Manstad

Tlf: 9505 5593

E-post: wisurolsen@gmail.com

 

Trøndelag

Leder: Johan Ersland Rein

Postadresse:
Kvidalsveien 156
7105 Stadsbygd

Tlf: 9581 9331

E-post: johan.rein@gmail.com

Vestland

Leder: Johanne Gillow

Tlf: 9450 3883

E-post: johanne.gillow@gmail.com 

 

 

Ringerike

Leder: Astri Klev

Postadresse:
Mindes vei 1
3515 Hønefoss

Tlf: 4123 6725

E-post: astri.klev@hotmail.no

Romerike

Leder: Inger Bårtvedt

Postadresse:
Doknesgutua 30
2080 Eidsvoll

Tlf: 9066 5532

E-post: inger.baartvedt@gmail.com

Møre og Romsdal

Leder: Nina Elisabeth Bøe

Postadresse:
Selvågvegen 160
6068 Eikesund

Tlf: 4150 7568

E-post: nina@brekkegarden.no