Roser og planteavstand – artikkel av Dag Lyngar

ROSER OG PLANTEAVSTAND Det vi kan være helt sikre på, er at det å plante roser i riktig avstand...

Aktuelle artikler

Fagartikler

Bli medlem i dag

Meld deg inn i Norsk roseforening! Kontingenten er kun kr 350,- pr år. For det får du tilsendt Rosebladet som kommer ut 4 ganger pr år, invitasjon til møter og turer. Tilgang til tidligere utgivelser av Rosebladet på våre hjemmesider.