World Federation of Rose Societies

Norsk roseforening er tilsluttet verdensføderasjonen (World Federation of Rose Societies) av roseforeninger.

WFRS sine hjemmesider finner du her. http://worldrose.org