Bli medlem i dag

Vi ønsker nye medlemmer velkommen

Vi har 3 typer medlemsskap:

1. Enkeltmedlemsskap inkluderer fire Roseblad pr.år i postkassen og tilgang til nye og eldre Roseblad via nettsiden, kr. 350,- per år.

2. Familiemedlemsskap inkluderer fire Roseblad pr.år. i postkassen og tilgang til nye og eldre Roseblad via nettsiden for inntil to medlemmer per husstand. Dvs er tiltenkt f.eks. ektepar, samboere, søsken i samme hustand der begge ønsker å ha fullverdig medlemsskap i foreningen, kr. 500,- pr år.

Medlemmer fra de andre Nordiske land NOK 350 + gebyr på NOK 50,-: NOK 400,- pr år.

Medlemsskapet 1 og 2 inkluderer:

 • Rosebladet 4 ganger i året.
 • Invitasjoner til møter, turer, kurs og arrangementer.
 • Full tilgang til artikler på nett.

3. Digitalt medlemsskap, kr. 200,- per år.

 • Tilgang til Rosebladet 4 ganger i året via vår nettside.
 • Invitasjoner til møter, turer, kurs og arrangementer.
 • Full tilgang til artikler på nett.

Medlemmer fra de andre Nordiske land NOK 200,- + gebyr på NOK 50,-: NOK 250,- pr år.

Bruk vedlagt («Innmelding» under) innmedlingsskjema dersom du ønsker å registrere ditt medlemsksap i Norsk Roseforening. Her kan du også velge hvilket lokallag du ønsker å tilhøre.

Ønsker du ytterligere informasjon om medlemskapet utover informasjonen her, så kan du sende oss en e-post, se kontaktinformasjon under.

Kontaktperson: Bente Tangstad Juul
e-post: bente-tj@online.no
kontonummer: 90012872347
IBAN: NO9390012872347
BIC(SWIFT): LABANOKK

Rosebladet

Medlemmer i Roseforeningen kan få tilgang til å lese Rosebladet på nett.

Innmelding

  Velg medlemsskap  Kontaktinfo

  Postadresse

  Les personvernerklæringen her.