NRF avdeling Romerike, årsmelding 2015

NORSK ROSEFORENING - ÅRSMELDING 2015 AVD. ROMERIKE Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Inger Bårtvedt Kasserer: David Hegge Styremedlem: Gunhild Isager Styremedlem: Martha Botne Styremedlem: Arvid Holtberget Organisasjonen: Til årsmøtet 2015 fikk vi ingen leder, og...

Vedtekter vedtatt 12.03.2016

Vedtekter for Norsk Roseforening Vedtatt på NRFs årsmøtet 13. mars 2004, revidert på årsmøtet 12. mars 2016. § 1 Norsk Roseforening (NRF) er en selvstendig og landsomfattende forening og bygger på individuelt medlemskap og regionale foreninger. § 2 NRFs formål er å...

Årsmelding 2015

Norsk Roseforenings organisasjon har bestått av følgende: Styret Leder: Hanne Dølheim, Frogn Styremedlem: Eva Dyvik, Bergen Styremedlem: Bente Tangstad Juul, Bærum Styremedlem: Bjarte Arild Synnevåg, Askøy Styremedlem: Ann Kristin Reitan, Kristiansand Styremedlem...