Hovedside » Årsmøte » NRF avdeling Gudbrandsdal, årsmelding 2015

NRF avdeling Gudbrandsdal, årsmelding 2015

av | 11. mars 2016 | Årsmøte

NORSK ROSEFORENING – ÅRSMELDING 2015
AVD. GUDBRANDSDAL
Styret:
Leder: Halldis Myhre Tvete, Venabygd
Nestleder: Anne Nymoen, Ringebu
Sekretær: Adi Bertoli, Sjoa
Kasserer: Berit Sand, Ringebu
Styremedlem: Karen Røhr Steine, Ringebu
Varamedlem: Ann—Birgitt Skomakerstuen, Dovre
Valgkomité: Margarethe Grendahl Aali, Magnhild Ringelund begge Ringebu
Revisor: Sigrid Rogne Harildstad, Inger Furusæter, begge Venabygd

Organisasjonen
Antall betalende medlemmer for året er 64, ca 25 av disse er jevnlig på våre møter som er åpen for alle.
Styrets arbeid
Vi hadde 4 styremøter i løp av året, arbeid: se aktiviteter
Medlemsverving
Vi vervet 5 nye medlemmer. Medlemsverving forgår på alle våre aktivitæter
Aktiviteter
Årsmøte var avholdt den 11. februar i prestegården:
• Etter årsmøtet fikk vi se på lysbilder fra Lillemor Larssons hage i Sunborn (S)
NRF årsmøte 21. mars i Oslo:
• Halldis Myhre Tvete og Karen Røhr Steine deltok
Foredrag for Heidal Hagelag og NRF avd. Østfold i mars:
• Kari Bentzen var foredragsholder begge gangene.
Vårmøte 6. mai:
• Foredrag med Mona Vestli «Levende hager», bra oppmøte ca 30 pers.
Rosekalender
• Kari Bentzen har lagt ned et stort og fantastisk arbeid, solgt 60 stk.
Innkjøp og planting av R.rugosa hybrider vår /forsommer:
• Samling av mange sorter innkjøpt hos Bjørke- og Hesleberg gartneri
Vi deltok i planteloppemarked 13. juni:
• Det kom inn kr 8529 av det kr 1350 til roseforeningen for gelé og rosekalender
Vi deltok på Rosens dag i Oslo 4./5. juli:
• Karen Røhr Steine og Kari Bentzen solgte rosegelé kr 2030,-
Rosens dag i Ringebu 18. juli:
• Den har foregått som i årene før, de faste hjelpere var tilstede. På tross av variert kjølig vær en vellykket dag, omsetningsrekord kr 8670 for roser. (12.600 til sammen)
Foredrag med Knut Langeland:
• 17. september, tema hagehistorie fra vikingtid fram til år1600,et veldig interessant foredrag, det var 26 som møtte opp.
Vi deltok i Høstmarked i Vognskjulet i Ringebu Prestegard 14. nov.:
• På tross av kort varsel overraskende mye folk, vervet 2 medlemmer, solgte 7 kalendere og 1 sortsliste
Vi deltok i Julemesse i Venaheim og på Rudi
• Vervet et medlem. Salg Venaheim 3269, Salg Rudi 7310.
Vi har sendt artikkel om hardføre roser til rosebladet
• Det vil vi fortsette med
Økonomi
Laget har bra økonomi. Takket være salg av egne produkter/stor dugnadsinnsats har vi også i år gått med et bra overskudd. Budsjett for 2016 er satt opp med overskudd.
Overskudd 2015: kr 15.093,- Bank-og kontantbeholdning per 31.12.2015: kr 48.379,03