Hovedside » Årsmøte » NRF avdeling Hordaland, årsmelding 2015

NRF avdeling Hordaland, årsmelding 2015

av | 11. mars 2016 | Årsmøte

ÅRSMELDING 2015
FOR HORDALAND AVDELING AV NORSK ROSEFORENING

STYRET har i 2014 hatt slik sammensetning:
Styremedlemmer: Daniel Ducrocq
Marlen Foseid
Vigdis Myhre
Beate Skeie
Leder: Eva Dyvik

Kasserer har vært Daniel Ducrocq.
Referent har vært Bente Skeie.

Valgkomitéen har bestått av: Alf E- Andresen
Kristine Dreyer
Anne Tafjord-Kirkebø

MEDLEMSMASSE
Roseforeningen i Hordaland teller nå 96 medlemmer, som i fjor.

ARRANGEMENTER
Foruten årsmøtet, med foredrag og prosjektorbilder av rosegartner Daniel Ducrocq om roser som egner seg for ytre Vestlandet, har det vært holdt 2 møter med foredrag og bilder, ett i vår, da Atle Fjæreide snakket om «Roser som lidenskap», og ett i høst, da Matias Hukseth snakket om sine favorittroser, begge deler i Fana Kulturhus. I gjennomsnitt var fremmøtet på 17 personer. Så hadde vi for første gang «Rosens Dag» på Arboretet, et arrangement vi må få betegne som svært vellykket. Daniel Ducrocq og Per Harald Salvesen ledet kontinuerlig omvisninger i Rosariet fra kl.11 til 14.30. Det var også godt salg av roser, som Fyllingsdalen Hagesenter bidro med, foruten salg av våre egne rosekalendere, sortslister, liste over europeiske rosarier, m.m. Det var 54 betalende besøkende, og i tillegg en rekke barn. Her var det Vigdis Myhre som særlig hadde hånd om sakene.
Den 25.juli var Roseforeningen på ekskursjon til Bjordal i Sogn, til Haakon Oslands hage med påfølgende lunsj på Stordalen fjellstove. Det var en busstur med 17 deltakere, som Bjarte Synnevåg hadde forarbeidet til. I tillegg hadde Roseforeningen stand på «Arboretets Dag» i mai, hvor mer enn 50 stykker tok rosequizzen vår. Vigdis Myhre og Eva Dyvik representerte Roseforeningen.
Som tidligere år sa tidligere gartner Daniel Torsvik seg også i år villig til å lære opp interesserte i poding/formering, men av helsemessige grunner kunne kurset ikke holdes på Arboretet men hos ham privat.

STYRETS AKTIVITETER
Det har vært holdt 5 styremøter, 2 av dem med Bjarte Synnevåg i tillegg for å holde oss a jour om Nordisk Rosehelg 2016. I tillegg får vi mange telefon-henvendelser og mailer, og vi har drevet salg av våre nye kalendere. Vi skriver også jevnlig rapporter til Rosebladet om våre aktiviteter. Også i år har Nordisk Rosehelg 2016 krevet omfattende forberedelser. Det meste av dette har Bjarte Synnevåg tatt seg av, så f.eks. er både opphold, bevertning, program og priser nå avklart. Sammen med Per Harald Salvesen har Eva Dyvik vært på Baroniet i Rosendal for å artsbestemme rosene på frontveggen samt en del historiske i haven, og sammen med Daniel Ducrocq har hun gått opp løypen for byvandringen i 2016 for å bestemme roser i privathager utover mot Nøstet.

ØKONOMI
Vår kassebeholdning er økt fra kr.15 715,25 ved forrige årsskifte til kr.21 089,32 ved dette, hvilket styret kan si seg svært fornøyd med. Inntektene kommer dels fra inngangsbilletter på møtene, dels fra diverse salg (lodd, kalendere, magnesium) dels fra “Rosens Dag” og fra offentlig støtte (Folkeakademiet).

Bergen, 12.02.2016
Eva Dyvik, leder