Hovedside » Årsmøte » NRF avdeling Østfold, årsmelding 2015

NRF avdeling Østfold, årsmelding 2015

av | 11. mars 2016 | Årsmøte

NORSK ROSEFORENING – ÅRSMELDING 2015
AVD. ØSTFOLD

Styret:
Leder: Ellen Arntzen
Nestleder: –
Sekretær: Gro Medlien
Kasserer: Odd Dietzel
Styremedlem: Wenche Iversen
Styremedlem: Hans Krugerud
Varamedlem: Roar Syversen – også leder av Rosehagen på Tomb

Organisasjonen:
104 medlemmer sogner til avdeling Østfold.
Nettside: www.norskroseforening-avd-ostfold og Face book: Norsk roseforening – Østfold

Styrets arbeid:
Det ble avholdt syv styremøter i 2015.

Kjell Kristiansen har, etter anmodning fra styret, vikariert som leder av rosehagen og som leder av et av to dugnadslag mens Roar Syversen var sykmeldt. Kjell deltok derfor i styremøtene.

Det ble vedtatt å avvikle rosehagen på Tomb på grunn av at foreningen ikke greier å holde den presentabel nok. For få stiller til dugnad, jorden er utarmet, det er for få planter igjen i bedene og skolen har ikke lenger res¬surser å bidra med. Mye av dugnadstiden i 2015 ble brukt til avvikling. Mesteparten av de moderne rosene er fjernet. De ble solgt, først til medlemmer og så til andre interesserte. Dugnadsdeltagerne fikk ta med seg de rosene de ville ha. Det ble avholdt fire salgsdager. De historiske rosene skal fordeles mellom Moss kommunes Torderød gård og Østfoldmuséenes Elingård, Borgar¬syssel museum og Isegran. Vår samling av Lundestadroser har vært vår stolthet og Østfoldavdelingen ønsker at disse blir tatt vare på for ettertiden. Universitetet på Ås, Knut Auke fra Hesleberg gartneri og en privatperson i Kristiansand har fått en del av disse rosene. Resten skal våren 2016 gå til Prestegårdshagen i Ringebu som skal bygge opp en samling av Lundestadroser. Det blir spennende å se om de kan ha godt av klimaet i Gudbrands¬dalen. Avvikling av rosehagen ferdigstilles i 2016.
Medlemsverving
Det er ikke drevet planlagt medlemsverving, men vi har henvendt oss til medlemmer fra vår nettside og hatt en Facebook-side gående. Der har vi oppfordra medlemmene til å ta med bekjente til temadag, rosesalgsdager og høstmøte. Ellers har vi oppfordra folk til å prøve medlemskap under rosesalgsdagene på Tomb og de vi har truffet som har spurt om roser.
Aktiviteter
Årsmøte 17. februar. Kari Bentzen holdt foredrag om ”Roser i våre hager – erfaringer fra Gudbrandsdalen”.

Temadag om historiske roser i rosehagen på Tomb søndag 5. juli. Det kom svært få besøkende, noe som gjorde at styret bestemte å avlyse temadag for moderne roser i august.

I høstmøtet 29. september holdt Dag Lyngar foredrag om moderne roser.

Fire fellesdugnader og åtte andre dugnader er gjennomførte av to dugnadslag. Vi har hatt fire rosesalgsdager i løpet av høsthalvåret.
Økonomi
Årets regnskap viser et overskudd på kr 4.555. Vi solgte roser for kr 9.516. Vår deltagelse i Norsk Tippings Gras¬rotandel ga oss kr 1.543.

Vår beholdning pr. 31.12.2015 er kr 59.307.