Besøkshager på Romerike og Mjøsområdet.

Besøkshager på Romerike og Mjøsområdet.

Hagen på Kjos Adresse: Søkjosvegen 51, Jessheim. Stor og innholdsrik hage med flere lyst- og drivhus. Arrangerer hagemarked i juni. Info på nett. Kontakt: Heidi Kopperud/mobil 94133411 Gamle Hvam museum Adresse: Hvamsvegen 26, 2165 Hvam. Mer informasjon finnes på...