Aktivitetsplan 2016

Planlagte aktiviteter i 2016 1. Årsmøte. 12. mars. 2. Styremøter, 13. mars, 28. mai, september, november og januar 2017. 3. Hagemessen, 15. – 17. april. 4. Rosebladet 2/2016 – distribusjon til alle medlemmer, selges i Narvesen og til alle deltakere på Nordisk...