Hovedside » Arrangementer » Aktivitetsplan 2016

Aktivitetsplan 2016

av | 6. mars 2016 | Arrangementer

Planlagte aktiviteter i 2016

1. Årsmøte. 12. mars.
2. Styremøter, 13. mars, 28. mai, september, november og januar 2017.
3. Hagemessen, 15. – 17. april.
4. Rosebladet 2/2016 – distribusjon til alle medlemmer, selges i Narvesen og til alle deltakere på Nordisk
Rosehelg. Utgivelse medio mai 2016.
5. Rosedager i Norge følgende steder:
1. Oslo
2. Gudbrandsdalen
3. Vestfold
4. Østfold
5. Hordaland
6. Agder

6. Møte i Nordisk Rosenselskab 7. juli.
7. Nordisk Rosehelg, 8. – 10. juli.
8. Nordiske innsamlingsroser. Oppfølging/igangsetting av prosjekt.
9. Igangsetting av arbeid med ny Sortsliste. Utarbeide prosjektplan og prosjektgruppe. Oppstart høst.
10. Medlemsverving. Utarbeide prosjektplan og prosjektgruppe. Oppstart høst.