Hovedside » Besøkshager i Norge » Besøkshager i Trøndelag.

Besøkshager i Trøndelag.

av | 26. mai 2021 | Besøkshager i Norge

Birgit og Halvar Selbekk

Adresse: Lensvikveien 793, 7316 Lensvik

Tlf: 472 46 665

En spennende hage med ca 500 roser

Gjør avtale før besøk.


Ruth og Johan Rein

Adresse: Kvidalsveien 156, 7105 Stadsbygd

Tlf: 990 24 168

En fantastisk strøken hagen med bl.a. opparbeidet bekk og dam

Gjør avtale før besøk.


Den Historiske Rosehagen, Museet Kystens Arv

Adresse: Myrsjøen 44, 7105 Stadsbygd

Tlf: 73 85 55 60

https://kystensarv.no/vandre-i-rosehagen

En flott samling på over 200 historiske roser

Hagen er åpen for alle. Omvisning kan bestilles.


Trude Opdal Gravseth

Adresse: Bergsmohaugen 23, 7870 Grong

Tlf: 993 79 995

e-post: gravs@online.no

Hage med utprøving av hardføre roser i H5-7

Gjør avtale før besøk


Ringve Botaniske Hage i Trondheim

Besøksadresse: Lade allé 58

E-post: ringve.botaniske@vm.ntnu.no

Postadresse: NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim

Telefon: 73 59 22 69