Besøkshager i Trøndelag.

av | mai 26, 2021 | Besøkshager i Norge

Besøkshager i Trøndelag

Birgit og Halvar Selbekk

Lensvikveien 793

7316 Lensvik

Tlf: 472 46 665

En spennende hage med ca 500 roser

Gjør avtale før besøk.

Ruth og Johan Rein

Kvidalsveien 156

7105 Stadsbygd

Tlf: 990 24 168

En fantastisk strøken hagen med bl.a. opparbeidet bekk og dam

Gjør avtale før besøk.

Den Historiske Rosehagen, Museet Kystens Arv

Myrsjøen 44

7105 Stadsbygd

Tlf: 73 85 55 60

https://kystensarv.no/vandre-i-rosehagen

En flott samling på over 200 historiske roser

Hagen er åpen for alle. Omvisning kan bestilles.

Trude Opdal Gravseth

Bergsmohaugen 23

7870 Grong

Tlf: 993 79 995

e-post: gravs@online.no

Hage med utprøving av hardføre roser i H5-7

Gjør avtale før besøk

Ringve Botaniske Hage i Trondheim

E-post: ringve.botaniske@vm.ntnu.no

Telefon: 73 59 22 69

Besøksadresse: Lade allé 58

Postadresse: NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim