Hovedside » Besøkshager i Norge » Besøkshager i Østfold

Besøkshager i Østfold

av | 15. juni 2024 | Besøkshager i Norge

Rød Herregård

Rød herregård i Halden er et av de største og best bevarte lystgårdsanleggene i Norge. Hovedbygningen har trolig sine eldste deler fra 1600-tallet, men den ble vesentlig om- og påbygd i løpet av 1700-tallet. Hagesalongen ble oppført i 1863 etter tegninger av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno, vestfløyen ble nybygd i 1875 etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. I 1902-03 ble huset ombygd med ny hall og spisestue etter tegninger av arkitekt Halfdan Berle.

Rød har et stort hageanlegg, der midtpartiet kan sees på Jacob Conings maleri av Fredrikshald (Halden) fra 1699. Barokkhagen ble videreutviklet på 1700-tallet, blant annet med en elegant hagepaviljong (1756), terrasser, dammer og alleer. En engelsk landskapshage omgir barokkhagen. Foruten romantiske spaserstier og vakker utsikt over Iddefjorden, byr hagen på klassiske elementer som bjørnegrotte, eremitthytte, kanonbatteri og gravsted.

Tekst er tatt fra Rød Herregård sin nettside.

Les mer om Rød Herregård HER

Spydeberg Prestegård

Spydeberg prestegård ligger i Spydeberg i Østfold. Hovedbygningen, stabburet, tunet og hagen på prestegården ble fredet av Riksantikvaren i 1991.

Jacob Nicolaj Wilse var prest i Spydeberg fra 1768 til 1786 og bodde på prestegården.

Prestegården spilte en viktig rolle i 1814. Det var her Christian Frederik holdt statsråd 8. august, dette ble senere kjent som Spydebergstatsrådet, og ble utgangspunkt for unionstraktaten med Sverige. Dette ble fullført som Konvensjonen i Moss den 14. august 1814.

Tekst over er tatt fra Spydeberg Prestegårs sin nettside.

Les mer om Spydeberg Prestegård HER

Moseplassen – Mjærum gartneri og besøkshage

I Hobøl i Østfold ligger en perle! Mjærum staude- og urtesalg er et lite gartneri som har spesialisert seg på stauder og urter, og i tillegg har de også fint utvalg av sommerblomster. Det meste av plantene lager de selv, og når jeg var der nå i går så var det for så vidt litt utplukket for de stenger for sesongen i slutten av måneden, men det som var var av ypperlig kvalitet.

Tekst over er tatt fra deres nettside.

Les mer om Moseplassen – Mjærum gartneri og besøkshage HER

Borgarsyssel Museum

Borgarsyssel Museum ble stiftet i 1921 og ligger ved ruinen etter St. Nikolas kirke fra omkring 1115. Museet dokumenterer og formidler Østfolds kulturhistorie fra middelalderen og fram til i dag Borgarsyssel Museum har samlinger fra store deler av Østfold, og et friluftsmuseum med et 20-talls antikvariske bygninger.

Tekst over er tatt fra deres nettside.

Les om Borgarsyssel Museum HER

Hvaler Gjestehage

Hvaler Gjestehage er et inspirasjons og demonstrasjonshagebruk med et økologisk kretsløp.

Vi ønsker å være en del av løsningen for en renere verden og håper å gjenskape det mangfold av hagebruk som var typisk for Hvaler på 1900 tallet. For å spre det glade økologiske budskap tilbys inspirasjon gjennom foredrag, kurs, hagevandring og hagedesign.

Tekst over er tatt fra deres blogg.

Les mer om hagen HER

Drøbak – «Obertsvillaen»

Eva Mellquist holder til i «Oberstvillaen» i Drøbak som den kalles på folkemunne. Kallenavnet har villaen fått fordi oberst Birger Eriksen, kommandanten på Oscarsborg festing under den tyske innvasjonen, bodde her fra 1938 til sin død i 1958. (ikke Østfold) Se utgave av Tara, september. Eieren, Eva Mellquist ønsker hjertlig velkommen og gir omvisning i sin historisk interessante hage, dersom hun er hjemme. Tlf: 97676834. Om hun ikke er hjemme er en allikevel velkommen inn i hagen for å ta en titt.

Tekst over er tatt fra artikkel i Tara.