Hovedside » Besøkshager i Norge » Besøkshager i Møre og Romsdal

Besøkshager i Møre og Romsdal

av | 28. juni 2024 | Besøkshager i Norge

Ålesund

Birgit Slinning

Allsidig hage med beplantet bratt skråning ned mot veien. Flott opparbeidet hage med bed på flatene rundt huset. Rhododendron, prydbusker, mange stauder og roser. Ring for avtale 97524905.

Adresse: Skarbøvik, 6028 Ålesund

Molde

Aud Irene Teilgård og Arne Blindheim

Parkvegens hageglede ligger i Molde sentrum, litt ovenfor domkirken. Bratt terreng med fjell og naturlige steinbed beplantet med roser, klematis, stauder og løkvekster i skjønn forening i rikholdig hage. Men det er rosene som spiller hovedrollen i denne hagen i Rosenes by.
Opparbeidelsen av hagen startet i 2006 og ligger rundt en gammel villa fra 1913. 
I drivhuset drives det frem mengder med med sommerblomster som hvert år plantes i bed og krukker. Velkommen på besøk hos oss som avtales

på mobil 98268971 eller epost audit@online.no

Randi Sæter Sandvik og Tore Sandvik

Hagen ligger i fem minutter gåavstand fra Molde sentrum. Hagen som har en grunnflate på ca ett mål, består av frukttrær, prydtrær, stor grønnsakshage, busker, stauder, roser og løkblomster. Herdighetsonen er H2-3, godt skjermet for vind og vær. 
Randi og Tore tok over hagen for 30 år siden, og har opparbeidet den så og si fra grunnen av. Jorden som i utgangspunktet var veldig kompakt, har etter mange år med tilførsel av organisk materiale blitt godt egnet til dyrking. De bruker ikke gift eller kunstgjødsel, men egenprodusert gjødselvann, bokashi og hønsegjødsel som blir produsert av egne høns. 
Begge er veldig interessert i hagebruk, og liker godt å ha besøk av andre hageinteresserte. 

MOLDE – BOLSØYA

Randi Lise Brokstad

«Steinrøysa nedi bakken»

Nederste del av tomta har ein liten furuskog beplanta med surjordsvekster som rhododendron og hortensia, men også litt roser, klematis og forskjellige buskar og tre. 

På nivåa og skråningane nermare opp mot huset er det roser, stauder og klematis, men også her ein del buskar og tre. 
Heile hagen har mengder med løkblomster om våren. Likar at heile hagen framstår frodig, men også med litt strammare element. Oppvokst med elvar på to «kantar» måtte eg ha vatn i hagen. På Bolsøya blei einaste utvegen ein «kunstig» dam.

Ellers får eg vel nemne at vi lagar litt til pryd og nytte i kamjern til eget bruk, større og mindre «kreasjonar». Mange trapper og stiar i naturstein har gjort hagen meir framkommelig, men også stein fordi vi har glede av å jobbe med det. 

Her er litt nyttevekster som jordbær, bærbuskar, forskjellige frukttre. Eit heimesnekra drivhus med blant anna tomat og druer høyrer også med. Prøver å drive litt på naturens premissar ved å gi jorda tilbake det ho gav. Det er det ikkje berre plantene som set pris på, men også svarttrosten som kosar seg med å finne makk. 

To mindre hus har torvtak med villflora. Er veldig glad i prosjekt, og sjølv om plassen minkar, er det alltid noko som kan endrast og kanskje bli litt meir spennande. Alt eg har nemnd er vel berre slikt som finst i dei fleste hagar, men kanskje sammensetninga gjer hagen litt annleis likevel. 

Velkomne alle som har lyst, mange eller få. Tlf.46339634 eller 48057318. E-post. tbrokstad@yahoo.com.

SANDE

Nina Elisabeth Bøe og Alv Ottar Folkestad

Rosehagen i Brekkegarden:

Rosesamlinga i Brekkegarden femner omlag 150 roser, hovudsakleg historiske og botaniske. Besøkstid i juli.

Ta kontakt for avtale på 41507568, eller nina@brekkegarden.no