Hovedside » Årsmøte » NRF avdeling Romerike, årsmelding 2015

NRF avdeling Romerike, årsmelding 2015

av | 11. mars 2016 | Årsmøte

NORSK ROSEFORENING – ÅRSMELDING 2015
AVD. ROMERIKE

Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær: Inger Bårtvedt
Kasserer: David Hegge
Styremedlem: Gunhild Isager
Styremedlem: Martha Botne
Styremedlem: Arvid Holtberget

Organisasjonen:
Til årsmøtet 2015 fikk vi ingen leder, og sekretær er oppført som kontaktperson.
Vi er en liten gruppe som er aktive

Styrets arbeid:
Årsprogrammet ble satt opp på årsmøtet. Styret har snakket sammen på de møtene vi har hatt, samt i andre sammenhenger. I tillegg har vi kommunisert på e-post i forkant av arrangementer.
Informasjon om arrangementer er annonsert i Rosebladet, og sendt ut på mail til de vi har mailadresse til.

Medlemsverving
Vi vervet 3 medlemmer på Stallgården

Aktiviteter
Mandag 23. februar i Badeløkka. Årsmøte. Medlemsmøte. Inger Bårtvedt viste bilder og snakket om Nordisk Rosehelg 2014 i Finland, og påfølgende tur til Estland. 7 personer til stedet
Lørdag-søndag 9. – 10. mai. Stand på Hagefest på Stallgården. Der solgte vi roser fra Auke, roseforeningens kalender og vervet medlemmer. Standen var godt besøkt.
Mandag 15. juni. Stiklingsformering 1 hos Elisabet Hegge 9 personer deltok
Mandag 24. august Stiklingsformering 2 hos Gunhild Isager 5 personer deltok
Mandag 2. november Høstmøte hos Torvmark. De som vil tar med og viser bilder. 5 personer til stede