Hovedside » Åpne artikler » Nordiske roser🌹

Nordiske roser🌹

av | 17. juni 2020 | Åpne artikler

Prosjektet Nordiske roser retter oppmerksomheten mot sunne og dyrkningsverdige roser foredlet i Norden, samt gamle hageroser som er gjenfunnet i Norden, såkalte «funnroser». (artikkel om funnrosene i Rosebladet 2/2020).

‘Erik’  Foto: Dag Lyngar

Prosjektet har vært et samarbeid mellom roseforeningene i de fem nordiske landene, Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Arbeidet, som har vært organisert i regi av  Nordisk Rosenselskap, ble initiert Nordisk Rosenselskaps møte under Nordisk Rosehelg på Island i 2012 og formelt avsluttet i 2018.

Foranledningen var ønsket om å presentere et utvalg av roser fra Norden på World Rose Convention, WRC,  som ble arrangert i København i 2018. Rabatten i Vabyparken utenfor København ble plantet i 2016 og var godt etablert til arrangementet i 2018. Samtidig ble rosarier og parkanlegg i de øvrige nordiske landene invitert til å plante tilsvarende rabatter. Hagene er selv ansvarlig for kostnadene ved kjøp av roser, beplantning og stell.

‘El Ariana’’ Foto: Dag Lyngar

Det ble i hovedsak valgt 10 roser fra hvert land. Norsk Roseforening valgte i utgangspunktet flest roser fra den norske roseforedleren Arne Lundstad (1916-1988). Men da mange av disse var vanskelig å anskaffe, samt lite herdige, valgte vi 5 andre i tillegg. De fleste av rosene i utvalget kan dyrkes i kjøligere områder i Finland, Norge, Sverige og Island. Siden WRC 2018 ble arrangert i slutten av juni, var det viktig å velge en del remonterende roser som fortsatt sto i blomst under arrangementet.

I Norge er det nå en Nordisk rabatt  i Frognerparken og en Prestegardhagen på Ringebu. Vi håper prosjektet vil gi oppmerksomhet til roser og rosedyrking, roser foredlet eller gjenfunnet i Norden, samt styrke samarbeidet mellom de nordiske roseforeningene. Her kan du lese brosjyren om de nordiske rosene. Brosjyren koster 40 kr pluss porto og kan bestilles fra medlem@norskroseforening.no

Produsert for trykk og internett av Norsk Roseforening
Layout: Iris Anne Osen
Produksjon og trykk: 07 Media AS

Trykk her for å last ned PDF blad av Nordiske Rosefolder

Les også om Nordiske roser på Svenska Rosensällskap sin nettside😊

http://www.svenskros.se/nordiska-rosor-nri

Det finnes også Nordisk rose folder på engelsk, se link under;

Nordiske Roser engelsk versjon