Hovedside » Åpne artikler » Nytt styre

Nytt styre

av | 11. juni 2019 | Åpne artikler

Nytt styre i Norsk Roseforening

Halldis Myhre Tvete og Mona Vestli går ut av styret, og vi takker dem begge for innsatsen de har gjort.

På Årsmøtet ble det derfor gjort valg av medlemmer til styre, og det ble valgt inn tre nye styremedlemmer; Marit Skorstad og Gunhild Isager fra avd. Romerike og Tonje-Christin Bru fra avd. Hordaland.

Gunhild er varamedlem til styret i avd. Romerike og har også vært styremedlem i hovedstyret for en del år tilbake. Tonje er styremedlem i avd. Hordaland og Marit har tidligere vært kasserer i Roseforeningen gjennom mange år.

Marit tar fatt på kassererjobben på nytt. Det er vi veldig takknemlig for, siden det har vist seg vanskelig å besette den posten.

I forbindelse med Nordisk Rosehelg i Bergen i 2016, fikk vi en ny nettside, men det har vært noen utfordringer ift oppdateringer på denne. Kanskje dette kan være en av årsakene til at det er få medlemmene som har bedt om full tilgang til nettsiden? Nå er nettsiden oppgradert og framstår mer oversiktlig og fresh med nydelige fotografier av roser, mange nye artikler og flere årganger av Rosebladet er lagt inn. Tonje blir webredaktør og vil legge ut nytt stoff, og ikke minst, holde den oppdatert. Dere bør absolutt ta en kikk og be om full tilgang.

Gunhild får administrative oppgaver i forbindelse med nettsiden og medlemsnett. Vi er 6 personer i styret nå, og har relativt sjelden møter, men med tydelig ansvarsoppgaver så går dette veldig bra. Det meste av jobben gjøres mellom møtene styre har. Vi ser frem til et godt samarbeid i det nye styret😊