World Rose Society

WFRS logo

Norsk roseforening er tilsluttet verdensføderasjonen (World Federation of Rose Societies) av roseforeninger.

WFRS arrangerer verdenskongresser. Les mer på WFRS sine nettsider.