Årsmøte i Norsk roseforening 10.mars, med foredrag av Rosa Eskelund

Rosa Eskelund kommer til Norsk roseforening 10. mars.

Norsk roseforenings årsmøte 2018
Tid: Lørdag 10. mars kl. 11 – 13
Sted: Arkitektenes Hus, Josefines g. 34, 0351 Oslo

Dagsorden

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenning av eventuelle fullmakter
 5. Styrets årsberetning for 2017
 6. Revidert regnskap for 2017
 7. Aktivitetsplan for 2018
 8. Forslag til budsjett for 2018
 9. Innkomne forslag
 10. Valg

Årsmøtet er beregnet å vare fra kl 11 fram til lunsj kl. 13.00. På grunn av lunsjbestilling, ber vi om påmelding til medlem@norskroseforening.no innen 1. mars 2018.

Kl. 14 – 15.30, etter årsmøtet, blir det foredrag med den danske gartneren og roseforedleren Rosa Eskelund. Foredraget vil handle om «Rosas Roser – et innblikk i alle de forskjellige rosene hun utvikler, inkludert de helt nye spiselige ‘Gourmet’ rosene som hun også vil ha med slik at vi får mulighet til smaksprøver.»
Videre vil hun under temaet «Rosa forædler roser til alverdens haver» fortelle om hvordan en ny rose skapes – hele prosessen fra A – Å.
Det blir utlodning av Rosas Roser, og dermed mulighet til å ta med en av de flotte rosene hennes hjem og plante i hagen.
Inngangspris for medlemmer: kr 100,-

Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og vi oppfordrer også i år alle lokalforeningene å være representert. I tillegg til å være med og påvirke og ta ansvar, er det en fin anledning til å bli enda bedre kjent og rett og slett veldig hyggelig å treffes.

Det er mulig for ikke-medlemmer å delta på foredraget med Rosa Eskelund i etterkant av årsmøtet. Pris kr 150,-

Norsk roseforening årsmelding 2017

Velkommen

Kr. 300 per år for enkeltmedlemmer. Familiemedlemmer kr. 450 per år.

Les mer

Bli medlem

 • Rosebladet i postkassen 4 ganger i året
 • Invitasjoner til møter, kurs og arrangementer.
 • Full tilgang artikler på nett.