Nordisk Rosenselskab

nordiske logo

Norsk roseforening samarbeider med de nordiske land.

Sverige, Finland, Danmark og Island. Hvert annet år arrangerer vi Nordisk rosehelg/Nordisk rosenweekend. Samarbeidet er også utveksling av informasjon og kunnskap. Utveksling av ideer og artikler til Rosebladene. Det er også igangsatt et samarbeid om innsamling av nordiske roser som først og fremst skal sendes til Danmark i forbindelse med Verdenskongressen i Danmark, København i 2018. Det vil bli nordiske samlinger i alle de nordiske land. Det er uavklart hvor dette blir i Norge.

Les mer på nettsidene til de nordiske rosenselskabene:

Svenska rosensällskapet
Det Danske Rosenselskab
Finska rosensällskapet
Islandske Rosenselskap