Lokalavdelingene

Vi har åtte lokalavdelinger:

  1. Agder Roseforum
  2. NRF avd. Gudbrandsdalen
  3. NRF avd. Hordaland
  4. NRF avd. Oslo og omegn
  5. NRF avd. Romerike
  6. NRF avd. Vestfold
  7. NRF avd. Østfold
  8. NRF avd. Ringerike

Se mer informasjon på siden for kontakter.