Organisasjon

logo nrf

Organisasjonsnummer 985 738 181

Adresse:
Norsk roseforening,
v/ Toril Linnerud
Markveien 13
1391 Vollen
Mobil: 916 56 097
e-post

Norsk roseforenings formål er å fremme kunnskap om og interesse for rosedykring.

Vi har åtte lokalavdelinger og ett hovedstyre med styremedlemmer fra Oslo omegn, Gudbrandsdalen, Vestfold og Agder. I tillegg har vi kontaktpersoner som er mer enn gjennomsnittlig interessert i roser over det ganske land. Det er også en roseklubb i Drøbak som ikke er en fullverdig lokalavdeling. Vi arbeider med å få etablert lokalavdeling i Rogaland.

Vårt hoveorgan er Rosebladet, som kommer ut fire ganger i året.

I 2018 skal vi ha Nordisk rosehelg og verdenskongress i Danmark. I tillegg arrangeres turer lokalt og sentralt. Følg med i Rosebladet og på nettsiden.

Vi ønsker flere medlemmer og ennå fler aktive medlemmer, som ønsker å bidra inn i lokallagene og i hovedstyret.

Bli medlem i dag