Organisasjon

logo nrf

Organisasjonsnummer 985 738 181

Adresse:
Norsk Roseforening,
v/ Toril Linnerud
Markveien 13
1391 Vollen
Mobil: 916 56 097

Norsk Roseforenings formål er å fremme kunnskap om og interesse for rosedykring.

Vi har åtte lokalavdelinger og ett hovedstyre med styremedlemmer fra Oslo og Omegn, Ringerike, Romerike , Gudbrandsdalen, Vestfold, Østfold, Hordaland og Agder. I tillegg har vi kontaktpersoner som er mer enn gjennomsnittlig interessert i roser over det ganske land. Vi arbeider med å få etablert lokalavdeling i Rogaland.

Vårt medlemsblad er Rosebladet, som kommer ut fire ganger i året.

I 2016 ble det arrangert Nordisk rosehelg i Hordaland (Bergen). I 2018 skal vi ha verdenskongress i Danmark. I tillegg arrangeres det turer lokalt og sentralt. Følg med i Rosebladet og på nettsiden.

Vi ønsker flere medlemmer og ennå fler aktive medlemmer, som ønsker å bidra inn i lokallagene og i hovedstyret.

Bli medlem i dag