Få tilgang til å lese Rosebladet og utvalgte artikler på nett

Send en e-post til post@norskroseforening.no med informasjon om navn, adresse, e-post, telefon og medlemsnummer, så legger vi deg inn i systemet.

 

 

Kr. 300 per år for enkeltmedlemmer. Familiemedlemmer kr. 450 per år.

Les mer

Bli medlem

  • Rosebladet i postkassen 4 ganger i året
  • Invitasjoner til møter, kurs og arrangementer.
  • Full tilgang artikler på nett.