Bli medlem

hagemessen

Vi har to typer medlemsskap:

  1. Enkeltmedlem inkludert fire Roseblad pr.år i postkassen og tilgang til nye og eldre Roseblad via nettsiden, kr. 300 per år for 2017.
  2. Familiemedlemsskap inkluderer fire Roseblad pr.år. i postkassen og tilgang til nye og eldre Roseblad via nettsiden for inntil to medlemmer per husstand. Er tiltenkt de ektepar hvor begge ønsker å ha fullverdig medlemsskap i foreningen, kr. 450,- for 2017.

Medlemmer fra de andre Nordiske land NOK 300 + gebyr på NOK 50,-: NOK 350,- for 2017.

NB! Nytt kontonummer 90012872347 og IBAN NO9390012872347 – BIC(SWIFT) LABANOKK

Kontaktperson: Bente Tangstad Juul, e-post: medlem@norskroseforening.no

Vi ønsker oss flere medlemmer for å sikre foreningens eksistens og utgivelsen av Rosebladet.

Medlemsskapet inkluderer:

  • Rosebladet 4 ganger i året.
  • Invitasjoner til møter, turer, kurs og arrangementer.
  • Full tilgang til artikler på nett.

 

Påmelding

Bli medlem

Velg medlemsskap

Kontaktinfo

Postadresse

Sending